โพรไฟล์

Japan. Kgm ม้าเดินชมรม

ตำแหน่ง 1020-1,Takashiho,Yomitan-ลูกชาย Nakagami-ปืน japan. kgm,904-0323
ถานที่ มีนาคม,2007
ลงทะเบียนของสัตว์จัดการเรื่องธุรกิจ
สถานที่ของธุรกิจ Japan. Kgm ม้าเดินชมรม
ตำแหน่ง 1020-1,Takashiho,Yomitan-ลูกชาย Nakagami-ปืน japan. kgm
การแบ่งประเภทของสัตว์จัดการเรื่องธุรกิจ Exhibition
ลงชื่อเบอร์ Japan. Kgm สัตว์นิทรรศการลงทะเบียนจำนวน 316
วันลงทะเบียน เอพริลอายุ 19,2007
วันหมดอายุ เอพริลอายุ 19,2017
คนรับผิดชอบสำหรับสัตว์จัดการ Naoki Ohshiro

บริษัทโพรไฟล์

บริษัทชื่อ Japan. Kgm ม้าเดินชมรมเพื่อนร่วมนะ, Ltd น
ท่านประธาน Naoki Ohshiro
จ่ายเงินในเมืองหลวง 20 ล้านคนเยน
วันขอถานที่ เอพริล 5,2016
ธุรกิจพื้ ปฏิบัติการและการจัดการของ japan. kgm ม้าเดินชมรม
สำนักงานใหญ่ 2-2-29,Omoromachi,Kazakhstan. Kgm-เมือง Japan. kgm,900-0006
GroupCompany เกาะ Resorts Aso เพื่อนร่วมนะ,Ltd น
สำนักงานใหญ่:2305-1,Sanno,Ichinomiya-machi,Aso-ชีคือ japan. kgm,869-2602
อยู่ในกลุ่มเดียวชมรมขี่ม้า เอลเบียงฟาร์〔เห็นในกรกฎาคม,1984〕
305-1,Sanno,Ichinomiya-machi,Aso-ชีคือ japan. kgm,869-2002
ทางเว็บไซต์ของ:epr-r.com

เกาะม้า Resorts Nasu〔เห็นใน Aplil น 1984〕
1291-7,Sebahara,Ohtawara-ชีคือ japan. kgm
ทางเว็บไซต์ของ:www.island-resortnasu.com/horse
トップへ