2016.06.28

ขนาดใหญ่ใช้คลับเป็นทางการเว็บไซต์(เว็บไซต์นี้)
ที่อยู่อินเทอร์เน็ต(ที่อยู่ URL)
Renewal กับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ได้

เก่าของที่อยู่ URL:http://www.jyouba.net/
⇒ใหม่ที่อยู่ URL: http://www.okinawa-horse-riding.co.jp/

คนเก่าที่อยู่ URL สำหรับที่คั่นหน้า(รายการโปรดลงทะเบียน)
มันมีใหม่ที่อยู่ URL ที่จะถามสำหรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพอากาศ Yomitan หมู่บ้านสภาพอากาศ
Weather 読谷村の天気
トップへ